Tổng số: 30
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
414/CV-HU 20/05/2021 V/v tăng cường việc gửi nhận văn bản trên mạng thông tin diện rộng của Đảng, hòm thư công vụ và sử dụng chữ ký số
Lượt xem: 5
Tải về 0
804/UBND-VHTT 13/05/2021 V/v sử dụng mạng xã hội đảm bảo quy định pháp luật
Lượt xem: 4
Tải về 1
148/TB-BTTTT 05/11/2020 Thông báo Kết luận tại phiên họp lần thứ 16 của Ban chỉ đạo Đề án số hóa Truyền hình Việt Nam (05/11/2020)
Lượt xem: 57
Tải về 5
1908/UBND 21/10/2020 UBND giao tích hợp ứng dụng, sử dụng thông tin lưu trữ trên chíp gắn trên thẻ CCCD
Lượt xem: 33
Tải về 2
128/TB - TTGDTX 12/10/2020 Thông báo tuyển sinh khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính khóa 8 và chuyên viên khóa 15 tại trung tâm GDTX tỉnh Sơn La
Lượt xem: 64
Tải về 5
1621/UBND 08/09/2020 Báo cáo sơ kết 05 năm thưc hiện rà soát các cuộc thanh tra KT-XH
Lượt xem: 55
Tải về 6
1461/UBND 18/08/2020 V/v đẩy mạnh cài đặt ứng dụng Bluezone trên điện thoại thông minh
Lượt xem: 29
Tải về 0
2031/TB-SGTVT 10/08/2020 Thông báo tạm ngừng vận hành khai thác bến Vạn Yên Km27/QL43
Lượt xem: 35
Tải về 1
1134/KH-UBND 30/06/2020 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của CP về chương trình hành động của Chính phủ thực hiện NQ số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Lượt xem: 30
Tải về 0
977/UBND 02/06/2020 UBND huyện triển khai tổ chức thực hiện chi trả chính sách hỗ trợ người nghèo, người cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn huyện
Lượt xem: 60
Tải về 6
123
Cơ quan ban hành