Tổng số: 3
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1373/Ctr-UBND 30/06/2020 Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2021-2025
Lượt xem: 43
Tải về 0
01/CT-HĐND 03/01/2020 Chương trình hoạt động của Ban dân tộc HĐND huyện năm 2020
Lượt xem: 75
Tải về 2
01/CTr-TTHĐND 30/12/2019 Chương trình làm việc năm 2020 của Thường trực HĐND huyện
Lượt xem: 91
Tải về 2
Cơ quan ban hành