Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1384/HD-SNV 28/07/2021 Hướng dẫn Hồ sơ, thủ tục, quy trình tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 161
Tải về 36
26/HD-UBBC 19/05/2021 Hướng dẫn Triển khai nhiệm vụ của các tổ chức phụ trách bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong tình hình diễn biến phúc tạp của dịch Covid-19
Lượt xem: 22
Tải về 0
05-HD-BTGHU 18/11/2020 Hướng dẫn tuyên truyền Chỉ thị số 01-CT/TU về lãnh đạo chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Lượt xem: 45
Tải về 0
1312/SVHTT&DL-QLDL 22/06/2020 V/v hướng dẫn khen thưởng các cá nhân tiêu biểu, có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển ngành Du lịch tỉnh Sơn La tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Du lịch Việt Nam
Lượt xem: 40
Tải về 0
1033/SNN-VPĐP 13/04/2020 Hướng dẫn Điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận, công bố Bản đạt chuẩn “Bản nông thôn mới”, “Bản nông thôn mới kiểu mẫu”, “Bản nông thôn mới của các xã đặc biệt khó khăn khu vực biên giới” trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2019-2020
Lượt xem: 67
Tải về 0
02/BVSTBCPN 10/04/2020 Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ hướng dẫn hoạt động năm 2020
Lượt xem: 96
Tải về 0
07/HD-TĐKT 05/12/2019 Hướng dẫn tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019
Lượt xem: 109
Tải về 2
3251/HD-STC 10/09/2019 Thực hiện tiêu chí số 12.2 trong Bộ tiêu chí “Bản nông thôn mới kiểu mẫu” và tiêu chí số 18.3 trong Bộ tiêu chí “Bản nông thôn mới” theo Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 12/6/2019 của UBND tỉnh Sơn La
Lượt xem: 122
Tải về 0
800/STTTT-TTBCXB 28/06/2019 Hướng dẫn một số nội dung tuyên truyền tháng 7/2019
Lượt xem: 102
Tải về 0
18/HD-TTDVNN 18/06/2019 Hướng dẫn phòng trừ sâu keo mùa thu hại ngô
Lượt xem: 129
Tải về 2
12
Cơ quan ban hành