Tổng số: 117
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
766/BC-UBND 14/09/2021 Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý III và nhiệm vụ quý IV năm 2021
Lượt xem: 18
Tải về 5
614/BC-UBND 26/07/2021 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 7; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2021
Lượt xem: 22
Tải về 5
500/BC-UBND 28/06/2021 Báo cáo Kết quả đánh giá “Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện (DDCI) vì sự phát triển của doanh nghiệp và doanh nhân Nữ năm 2020” huyện Bắc Yên
Lượt xem: 37
Tải về 3
488/BC-UBND 24/06/2021 Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng tháng 6; nhiệm vụ trọng tâm tháng 7 năm 2021
Lượt xem: 33
Tải về 5
452/BC-UBND 17/06/2021 Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Bắc Yên quý II năm 2021
Lượt xem: 30
Tải về 2
400/BC-UBND 10/06/2021 Báo cáo Kết quả nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021
Lượt xem: 25
Tải về 4
18/BC-PNV 04/05/2021 Báo cáo Kết quả rà soát, bổ sung hồ sơ cán bộ, công chức cấp xã năm 2021
Lượt xem: 40
Tải về 2
178/BC-UBND 18/03/2021 Báo cáo Kết quả rà soát xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định 39/2020/QĐ-TTg trên địa bàn huyện Bắc Yên
Lượt xem: 44
Tải về 3
54/BC-BCĐ 23/02/2021 Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Bắc Yên ngày 23/2/2021
Lượt xem: 61
Tải về 2
49/BC-BCĐ 18/02/2021 Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Bắc Yên ngày 18/02/2021
Lượt xem: 22
Tải về 0
12345678910...
Cơ quan ban hành