Tổng số: 111
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
18/BC-PNV 04/05/2021 Báo cáo Kết quả rà soát, bổ sung hồ sơ cán bộ, công chức cấp xã năm 2021
Lượt xem: 28
Tải về 2
178/BC-UBND 18/03/2021 Báo cáo Kết quả rà soát xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025 theo Quyết định 39/2020/QĐ-TTg trên địa bàn huyện Bắc Yên
Lượt xem: 36
Tải về 3
54/BC-BCĐ 23/02/2021 Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Bắc Yên ngày 23/2/2021
Lượt xem: 50
Tải về 2
49/BC-BCĐ 18/02/2021 Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Bắc Yên ngày 18/02/2021
Lượt xem: 15
Tải về 0
769/BC-UBND 09/10/2020 Báo cáo giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020
Lượt xem: 41
Tải về 3
708/BC-UBND 16/09/2020 Báo cáo Kết quả giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2020 đến ngày 15/9/2020
Lượt xem: 36
Tải về 5
682/BC-UBND 09/09/2020 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) quý III năm 2020, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2020
Lượt xem: 32
Tải về 1
671/BC-UBND 04/09/2020 Báo cáo tình hình thực hiện công tác CCHC quý III và phương hướng, nhiệm vụ CCHC quý IV năm 2020
Lượt xem: 34
Tải về 5
130/BC-BCĐ 20/08/2020 Báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Bắc Yên (Ngày 20/8/2020)
Lượt xem: 43
Tải về 1
619/BC-UBND 18/08/2020 Báo cáo tổng kết Đề án “Nâng cao chất lượng hiệu quả bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng Công an xã, giai đoạn 2015-2020"; Sơ kết 01 năm thực hiện Đề án “Tinh gọn lực lượng Công an xã và điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2019-2021
Lượt xem: 47
Tải về 5
12345678910...
Cơ quan ban hành