Tổng số: 13
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
13/CT-UBND 06/09/2021 Chỉ thị về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bắc Yên
Lượt xem: 9
Tải về 2
12/CT-UBND 22/08/2021 Chỉ thị về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịchCovid-19 trên địa bàn huyện Bắc Yên
Lượt xem: 24
Tải về 1
11/CT-UBND 05/08/2021 Chỉ thị triển khai thi hành lụât cư trú năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, biện pháp thi hành
Lượt xem: 37
Tải về 0
10/CT-UBND 25/07/2021 Chỉ thị của UBND huyện về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 30
Tải về 5
09/CT-UBND 03/06/2021 Chỉ thị Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 và Kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024
Lượt xem: 14
Tải về 0
07/CT-UBND 29/03/2021 Chỉ thị hoàn thiện dự liệu quốc gia về dân cư và thực hiện dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân trên địa bàn
Lượt xem: 35
Tải về 0
06/CT-UBND 26/03/2021 Chỉ thị tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn huyện
Lượt xem: 35
Tải về 2
05/CT-UBND 19/03/2021 Chỉ thị về tăng cường quản lý sản xuất, buôn bán và sử dụng phân bón trên địa bàn huyện
Lượt xem: 38
Tải về 0
06/CT-UBND 20/10/2020 Chỉ thị của UBND huyện tuyển chọn, gọi công nhân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020
Lượt xem: 46
Tải về 3
03/CT-UBND 31/03/2020 Chỉ thị thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 80
Tải về 1
12
Cơ quan ban hành