Tổng số: 31
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
65/NQ-HĐND 30/09/2020 Nghị quyết bầu Ủy viên UBND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 37
Tải về 5
61/NQ-HĐND 30/09/2020 Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND huyện Bắc Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 ông Lừ Văn Lày
Lượt xem: 29
Tải về 2
60/NQ-HĐND 08/09/2020 Nghị quyết phê chuẩn kết quả bầu cử Ủy viên UBND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 30
Tải về 3
55/NQ-HĐND 08/09/2020 Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 30
Tải về 1
59/NQ-HĐND 08/09/2020 Nghị quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 48
Tải về 4
56/NQ-HĐND 08/09/2020 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 35
Tải về 3
58/NQ-HĐND 08/09/2020 Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch UBND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 39
Tải về 5
136/2020/NQ-HĐND 31/07/2020 Nghị quyết về mức hỗ trợ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Sơn La
Lượt xem: 32
Tải về 2
40/NQ-HĐND 02/07/2020 Nghị quyết điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách bổ sung năm 2020
Lượt xem: 27
Tải về 2
39/NQ-HĐND 02/07/2020 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công bổ sung năm 2020
Lượt xem: 24
Tải về 1
1234
Cơ quan ban hành