Tổng số: 77
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
59/TB-UBND 07/06/2021 Thông báo tìm chủ phương tiện và lâm sản đang tạm giữ tại kho Hạt kiểm lâm huyện
Lượt xem: 1
Tải về 0
58/TB-UBND 04/05/2021 UBND tỉnh thông báo tuyển dụng công chức năm 2021
Lượt xem: 7
Tải về 0
01/TB-BCĐ 19/04/2021 Thông báo Phân công nhiệm vụ của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án phát triển kết cấu hạ tầng giai đoạn 2021-2025 (BCĐ 253)
Lượt xem: 12
Tải về 0
40/TB-UBND 15/04/2021 UBND huyện thông báo tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp huyện Bắc Yên năm 2021
Lượt xem: 43
Tải về 9
04/TB-UBBC 10/04/2021 Thông báo lịch làm việc với các đoàn kiểm tra vè công tác bầu cử
Lượt xem: 16
Tải về 1
29/TB-UBND 20/03/2021 Thông báo Kết luận của đồng chí Trịnh Thị Phượng - Phó Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp về công tác phòng, chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò
Lượt xem: 12
Tải về 0
07/TB-BCĐ 26/02/2021 Thông báo kết luận của đồng chí Trịnh Thị Phượng- Phó Chủ tịch UBND huyện, trưởng BCĐ 1995 tại cuộc họp về triển khai Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 huyện
Lượt xem: 13
Tải về 0
18/TB-UBND 24/02/2021 Thông báo công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện
Lượt xem: 14
Tải về 0
20/TB-UBND 24/02/2021 Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Văn Kỳ: Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại Phiên họp thứ 57, UBND huyện khóa XVII
Lượt xem: 13
Tải về 0
189/TB-HĐNVQS 23/02/2021 Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện; các cơ quan, đơn vị nhà trường thực hiện nhiệm vụ tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2021
Lượt xem: 17
Tải về 1
12345678
Cơ quan ban hành