Tổng số: 322
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1891/UBND-VP 16/09/2021 V/v bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 11
Tải về 1
632/CV-HU 15/09/2021 Về việc tổng kết quy định số 284/QĐ-TƯ ngày 05/02/2010
Lượt xem: 15
Tải về 2
1807/UBND-NV 08/09/2021 V/v thực hiện quy định thẩm tra, xác minh văn bằng của người trúng tuyển công chức, viên chức
Lượt xem: 11
Tải về 1
1797/UBND-TCKH 07/09/2021 V/v chấn chỉnh công tác đấu thầu và giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn huyện Bắc Yên
Lượt xem: 13
Tải về 1
1782/UBND-KTHT 06/09/2021 V/v tăng cường phòng, chống dịch Covid trên công trường xây dựng trên địa bàn huyện
Lượt xem: 13
Tải về 0
615/CV-HU 06/09/2021 V/v đề xuất chương trình công tác
Lượt xem: 13
Tải về 0
1764/UBND-TCKH 01/09/2021 V/v hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 (lần 2)
Lượt xem: 10
Tải về 0
1747/UBND-TCKH 31/08/2021 V/v thực hiện một số nội dung về lập quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo NQ số 04/2021/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 của HĐND tỉnh
Lượt xem: 8
Tải về 0
76/TTHĐND 31/08/2021 Tổng hợp các kiến nghị của cử tri huyện Bắc Yên đã được các cơ quan giải quyết, trả lời
Lượt xem: 10
Tải về 1
1735/UBND-LĐTBXH 31/08/2021 V/v thông tin công tác phòng, chống dịch Covid-19 của huyện đến người công dân đang lao động, học tập, sinh sống ở ngoại tỉnh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc V/v thông tin công tác phòng, chống dịch Covid-19 của huyện đến người công dân đang lao động,học tập, sinh sống ở ngoại tỉnh (CV gửi công dân)
Lượt xem: 9
Tải về 0
12345678910...
Cơ quan ban hành