Tổng số: 246
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1282/QĐ-UBND 31/08/2021 Quyết định thành lập BCĐ rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện
Lượt xem: 17
Tải về 2
02/QĐ-TTHĐND 26/08/2021 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 16
Tải về 0
1140/QĐ-UBND 23/08/2021 Quyết định thành lập khu cách ly tập trung và trung tập tổ công tác phục vụ trong khu cách ly tập trung huyện
Lượt xem: 22
Tải về 4
143/QĐ-UBND 23/08/2021 Quyết định ban hành nội quy quy chế, phân công nhiệm vụ, biên bản cam kết, biên bản bàn giao tại cơ sở cách ly tập trung
Lượt xem: 14
Tải về 2
1136/QĐ-UBND 20/08/2021 Quyết định phê duyệt danh mục đồ án để huy động tài trợ kinh phí quy hoạch trên địa bàn huyện Bắc Yên
Lượt xem: 11
Tải về 0
1128/QDD-UBND 20/08/2021 Quyết định chấp thuận cơ sở lưu trú phục vụ cho các đoàn khách công vụ, người điều khiển phương tiện, người đi cùng phương tiện vận tải hàng hóa và thương nhân được cấp có thẩm quyền cho phép vào huyện
Lượt xem: 21
Tải về 4
1106/QĐ-UBND 17/08/2021 Quyết định kiện toàn Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện
Lượt xem: 7
Tải về 0
1853/QĐ-UBND 30/07/2021 V/v phân công các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phụ trách, giúp đỡ các xã khu vực III trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2026.
Lượt xem: 31
Tải về 2
937/QĐ-UBND 28/07/2021 Quyết định xử lý nguồn thu bán đấu giá tài sản trên tài khoản ngân hàng tạm thu, tạm giữ của phòng Tài chính kế hoạch mở tài khoản tại Kho Bạc nhà nước huyện Bắc Yên
Lượt xem: 15
Tải về 0
930/QĐ-UBND 28/07/2021 Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên UBND huyện Bắc Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 18
Tải về 2
12345678910...
Cơ quan ban hành