Tổng số: 38
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
02/KH-BCĐ 25/10/2021 Kế hoạch đón và tiếp nhận công dân dương tính với SARS-CoV-2 điều trị khỏi tại Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương trở về huyện Bắc Yên
Lượt xem: 2
Tải về 0
2235/UBND-VP 25/10/2021 V/v ban hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 cấp độ 1 trên địa bàn
Lượt xem: 1
Tải về 0
1661/QĐ-UBND 22/10/2021 Quyết định giải thể khu cách ly tập trung số 04 huyện Bắc Yên
Lượt xem: 9
Tải về 1
1648/QĐ-UBND 21/10/2021 Quyết định giải thể khu cách ly y tế tập trung số 01 huyện Bắc Yên
Lượt xem: 7
Tải về 0
214/KH-UBND 20/10/2021 Kế hoạch phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, bảo đảm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bắc Yên
Lượt xem: 9
Tải về 1
2170/UBND-VP 19/10/2021 V/v thực hiện Công văn số 07-CV/BCĐ ngày 13/10/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện
Lượt xem: 7
Tải về 0
123/TB-UBND 18/10/2021 Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Văn Kỳ - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng,chống dịch Covid-19 huyện tại cuộc họp ngày 18/10/2021
Lượt xem: 10
Tải về 1
208/KH-UBND 15/10/2021 Kế hoạch triển khai cài đặt ứng dụng PC-Covid, khai báo y tế, mã QR của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bắc Yên
Lượt xem: 5
Tải về 0
1620/QĐ-UBND 15/10/2021 Quyết định thành lập khu cách ly y tế tập trung số 04 huyện Bắc Yên
Lượt xem: 11
Tải về 1
1633/QĐ-UBND 15/10/2021 Quyết định trưng tập tham gia Tổ công tác và phương tiện thực hiện phân loại, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải y tế do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Bắc Yên
Lượt xem: 7
Tải về 0
1234
Cơ quan ban hành