Tổng số: 15
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
162/PNV 04/05/2021 Đăng ký nghỉ 108 năm 2022
Lượt xem: 29
Tải về 3
18/BC-PNV 04/05/2021 Báo cáo Kết quả rà soát, bổ sung hồ sơ cán bộ, công chức cấp xã năm 2021
Lượt xem: 40
Tải về 2
82/PNV 12/03/2021 V/v kế hoạch số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022
Lượt xem: 20
Tải về 0
83/PNV 12/03/2021 Công văn của Phòng Nội vụ về việc cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2021
Lượt xem: 34
Tải về 3
03/HĐTĐKT 22/06/2020 Hội đồng thi đua khen thưởng huyện hướng dẫn chọn cử đại biểu và công tác khen thưởng tại Hội nghị điển hình tiên tiến huyện Bắc Yên, lần thứ V năm 2020
Lượt xem: 49
Tải về 0
240/PNV 29/05/2020 Rà soát danh sách cử cán bộ, công chức tham gia đào tạo lớp QLNN ngạch Chuyên viên năm 2020.
Lượt xem: 54
Tải về 5
357/PNV 14/10/2019 Công văn của Phòng Nội vụ về việc thực hiện chế độ chính sách theo Nghị Quyết số 92/2014/NQ-HĐND
Lượt xem: 137
Tải về 0
351/PNV 10/10/2019 Công văn đề nghị bảo cáo kết quả CCHC tháng 10. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC năm 2019
Lượt xem: 90
Tải về 0
232/PNV 10/07/2019 Công văn yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 7, phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2019.
Lượt xem: 124
Tải về 0
150/PNV 06/05/2019 Công văn rà soát danh sách cử cán bộ, công chức tham gia đào tạo lớp QLLL ngạch Chuyên viên năm 2019
Lượt xem: 98
Tải về 1
12
Cơ quan ban hành