Tổng số: 11
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
60/TB-VP 08/07/2020 Thông báo chức danh chữ ký Phó chánh văn phòng HĐND-UBND huyện (Đồng chí Mùa A Hồ)
Lượt xem: 43
Tải về 4
101/TB-UBND 24/06/2020 Thông báo kết luận Phiên họp thứ 49 của UBND huyện
Lượt xem: 50
Tải về 3
98/TB-UBND 22/06/2020 Thông báo Về việc thay đổi thời gian tổ chức phiên họp lần thứ 49 - UBND huyện khóa XVII (Nhiệm kỳ 2016-2021)
Lượt xem: 43
Tải về 0
50/TB-VP 29/05/2020 Thông báo chức danh chữ ký quyền chánh văn phòng HĐND-UBND huyện
Lượt xem: 78
Tải về 8
54/BC-VP 02/05/2019 Báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ kỳ tiếp theo năm 2019
Lượt xem: 101
Tải về 3
29/BC-VP 26/02/2019 Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2019
Lượt xem: 101
Tải về 0
21/KH-VP 15/02/2019 Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019
Lượt xem: 105
Tải về 1
22/KH-VP 15/02/2019 Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tuc hành chính
Lượt xem: 103
Tải về 0
20/BC-VP 15/02/2019 Báo cáo tình hình triển khai các văn bản, kế hoạch chỉ đạo công tác CCHC năm 2019, Việc khắc phục các hạn chế công tác CCHC năm 2018
Lượt xem: 100
Tải về 0
124/UBND-VP 18/01/2019 Công văn V/v thực hiện một số nội dung công tác cải cách hành chính và chế độ báo cáo định kỳ
Lượt xem: 94
Tải về 0
12
Cơ quan ban hành