Tổng số: 14
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
632/CV-HU 15/09/2021 Về việc tổng kết quy định số 284/QĐ-TƯ ngày 05/02/2010
Lượt xem: 13
Tải về 2
863/KL-HU 07/09/2021 Kết luận của BTV huyện ủy tại Hội nghị phiên chuyên đề ngày 07/9/2021
Lượt xem: 9
Tải về 0
615/CV-HU 06/09/2021 V/v đề xuất chương trình công tác
Lượt xem: 13
Tải về 0
424/TB-HU 26/08/2021 Thông báo kết luận của Thường trực huyện ủy tại phiên họp ngày 26/8/2021
Lượt xem: 6
Tải về 0
37-KH/HU 09/08/2021 Kế hoạch đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 6
Tải về 0
414/CV-HU 20/05/2021 V/v tăng cường việc gửi nhận văn bản trên mạng thông tin diện rộng của Đảng, hòm thư công vụ và sử dụng chữ ký số
Lượt xem: 15
Tải về 0
376/CV-HU 29/04/2021 V/v rà soát chất lượng hệ thống loa truyền thanh ở các bản, tiểu khu
Lượt xem: 19
Tải về 0
931-KL-HU 16/12/2019 Kết luận về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020
Lượt xem: 119
Tải về 3
931/KL-HU 16/12/2019 Kết luận về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019 mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020
Lượt xem: 87
Tải về 0
208-KH/HU 07/11/2019 Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Lượt xem: 59
Tải về 0
12
Cơ quan ban hành