Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
414/CV-HU 20/05/2021 V/v tăng cường việc gửi nhận văn bản trên mạng thông tin diện rộng của Đảng, hòm thư công vụ và sử dụng chữ ký số
Lượt xem: 5
Tải về 0
376/CV-HU 29/04/2021 V/v rà soát chất lượng hệ thống loa truyền thanh ở các bản, tiểu khu
Lượt xem: 11
Tải về 0
931-KL-HU 16/12/2019 Kết luận về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020
Lượt xem: 106
Tải về 3
931/KL-HU 16/12/2019 Kết luận về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2019 mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2020
Lượt xem: 83
Tải về 0
208-KH/HU 07/11/2019 Kế hoạch tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Lượt xem: 56
Tải về 0
198/KH-HU 13/08/2019 Kế hoạch tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện và thành lập huyện
Lượt xem: 146
Tải về 0
07/NQ-HĐND 02/07/2019 Nghị quyết thành lập đoàn giám sát tình hình giải quyết các kiến nghị sau khảo sát, giám sát của HĐND huyện, Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện từ đầu nhiệm kỳ đến hết tháng 6 năm 2019
Lượt xem: 101
Tải về 0
02-CV/TCT 23/05/2019 Triển khai thực hiện Chương trình "ngày về cơ sở xây dựng nông thôn mới" trên địa bàn xã Phiêng Ban
Lượt xem: 92
Tải về 0
3931-QĐ/HU 25/04/2019 Quyết định thành lập Đảng bộ cơ sở cơ quan khối chính quyền huyện trực thuộc Đảng bộ huyện
Lượt xem: 108
Tải về 5
Cơ quan ban hành