Tổng số: 69
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
29/NQ-HĐND 06/09/2021 Nghị quyết về điều chỉnh một số Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020, năm 2020 và năm 2021; phân bổ chi tiết một số nguồn vốn ngân sách địa phương còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2021
Lượt xem: 9
Tải về 2
27/NQ-TTHĐND 31/08/2021 Nghị quyết ban hành Quy chế tiếp công dân của TTHĐND, đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 10
Tải về 1
09/TB-HĐND 31/08/2021 Thông báo phân công nhiệm vụ của thường trực HĐND
Lượt xem: 9
Tải về 0
02/QĐ-TTHĐND 26/08/2021 Quyết định triệu tập kỳ họp thứ hai HĐND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 16
Tải về 0
24/KH-TTHĐND 28/07/2021 Kế hoạch tổ chức tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2021 của TTHĐND huyện, đại biểu HĐND huyện
Lượt xem: 16
Tải về 1
22/KH-TTHĐND 27/07/2021 Kế hoạch tổ chức tiếp công dân 6 tháng cuối năm 2021 của TTHĐND huyện, đại biểu HĐND huyện
Lượt xem: 20
Tải về 0
11/NQ-HĐND 26/07/2021 Nghị quyết ban hành quy chế hoạt động của HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 24
Tải về 1
12/NQ-HĐND 26/07/2021 Nghị quyết ban hành đề án đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 19
Tải về 0
16/NQ-HĐND 26/07/2021 Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020
Lượt xem: 16
Tải về 0
10/NQ-HĐND 26/07/2021 Nghị quyết ban hành nội quy kỳ họp HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 28
Tải về 1
1234567
Cơ quan ban hành