Tổng số: 54
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
39/KH-TTHĐND 03/06/2021 Kế hoạch tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 3
Tải về 1
02/NQ-HĐND 12/03/2021 Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công năm 2021
Lượt xem: 22
Tải về 2
03/QĐ-TTHĐND 19/02/2021 Quyết định thành lập tổ tham mưu giúp việc các nội dung cho tổng kết hoạt động của HĐND-UBND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 20
Tải về 3
06/KH-HĐND 28/01/2021 Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 13
Tải về 0
87/KH-HĐND 29/10/2020 Kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11 huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 45
Tải về 3
86/KH-TTHĐND 28/10/2020 Kế hoạch tổ chức kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 33
Tải về 2
20/TB-TTHĐND 20/10/2020 Thông báo phân công nhiệm vụ các Thành viên Thường trực HĐND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2020
Lượt xem: 41
Tải về 4
07/QĐ-HĐND 20/10/2020 Quyết định Thành lập đoàn giám sát việc thực hiện công tác cải cách hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Lượt xem: 46
Tải về 7
65/NQ-HĐND 30/09/2020 Nghị quyết bầu Ủy viên UBND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021
Lượt xem: 37
Tải về 5
61/NQ-HĐND 30/09/2020 Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm Chủ tịch HĐND huyện Bắc Yên khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021 ông Lừ Văn Lày
Lượt xem: 29
Tải về 2
123456
Cơ quan ban hành