Tổng số: 848
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1891/UBND-VP 16/09/2021 V/v bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19
Lượt xem: 11
Tải về 1
766/BC-UBND 14/09/2021 Báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính quý III và nhiệm vụ quý IV năm 2021
Lượt xem: 18
Tải về 5
1807/UBND-NV 08/09/2021 V/v thực hiện quy định thẩm tra, xác minh văn bằng của người trúng tuyển công chức, viên chức
Lượt xem: 11
Tải về 1
1797/UBND-TCKH 07/09/2021 V/v chấn chỉnh công tác đấu thầu và giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn huyện Bắc Yên
Lượt xem: 13
Tải về 1
1782/UBND-KTHT 06/09/2021 V/v tăng cường phòng, chống dịch Covid trên công trường xây dựng trên địa bàn huyện
Lượt xem: 13
Tải về 0
13/CT-UBND 06/09/2021 Chỉ thị về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Bắc Yên
Lượt xem: 9
Tải về 2
01/TB-TKT 06/09/2021 Thông báo Lịch kiểm tra công tác Nội vụ đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; UBND các xã, thị trấn năm 2021
Lượt xem: 20
Tải về 4
1764/UBND-TCKH 01/09/2021 V/v hoàn thiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 (lần 2)
Lượt xem: 10
Tải về 0
1747/UBND-TCKH 31/08/2021 V/v thực hiện một số nội dung về lập quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí theo NQ số 04/2021/NQ-HĐND ngày 11/8/2021 của HĐND tỉnh
Lượt xem: 8
Tải về 0
174/KH-UBND 31/08/2021 Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 trả mũi 2, lần 2 đợt 3 năm 2021
Lượt xem: 9
Tải về 1
12345678910...
Cơ quan ban hành