Tổng số: 66
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1853/QĐ-UBND 30/07/2021 V/v phân công các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phụ trách, giúp đỡ các xã khu vực III trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021-2026.
Lượt xem: 31
Tải về 2
163/KH-UBND 20/07/2021 UBND huyện triển khai Kế hoạch số 163/KH-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh Sơn La về việc tổ chức chương trình đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với Thanh niên trên địa bàn tỉnh.
Lượt xem: 17
Tải về 3
1456/QĐ-UBND 25/06/2021 V/v phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia năm 2021 của tỉnh Sơn La
Lượt xem: 26
Tải về 0
58/TB-UBND 04/05/2021 UBND tỉnh thông báo tuyển dụng công chức năm 2021
Lượt xem: 31
Tải về 2
81/KH-UBND 19/03/2021 Kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 39
Tải về 4
171/TCKH 09/03/2021 Phòng Tài chính - Kế hoạch thông báo kinh phí thực hiện tự chủ, không thực hiện tự chủ, kinh phí chi không thường xuyên và rút dự toán cấp xã tháng 03 năm 2021
Lượt xem: 27
Tải về 0
37/KH-UBND 04/02/2021 Kế hoạch triển khai Chương trình cấp điện nông thôn huyện Bắc Yên năm 2021
Lượt xem: 22
Tải về 0
147/TB-UBND 25/11/2020 Về việc tuyển dụng công chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư
Lượt xem: 80
Tải về 14
148/TB-UBND 25/11/2020 Về việc tuyển dụng viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư
Lượt xem: 75
Tải về 11
2527/QĐ-UBND 20/11/2020 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư
Lượt xem: 76
Tải về 13
1234567
Cơ quan ban hành