Tổng số: 63
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
58/TB-UBND 04/05/2021 UBND tỉnh thông báo tuyển dụng công chức năm 2021
Lượt xem: 7
Tải về 0
81/KH-UBND 19/03/2021 Kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025
Lượt xem: 24
Tải về 2
171/TCKH 09/03/2021 Phòng Tài chính - Kế hoạch thông báo kinh phí thực hiện tự chủ, không thực hiện tự chủ, kinh phí chi không thường xuyên và rút dự toán cấp xã tháng 03 năm 2021
Lượt xem: 22
Tải về 0
37/KH-UBND 04/02/2021 Kế hoạch triển khai Chương trình cấp điện nông thôn huyện Bắc Yên năm 2021
Lượt xem: 18
Tải về 0
147/TB-UBND 25/11/2020 Về việc tuyển dụng công chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư
Lượt xem: 76
Tải về 14
148/TB-UBND 25/11/2020 Về việc tuyển dụng viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư
Lượt xem: 70
Tải về 11
2527/QĐ-UBND 20/11/2020 Quyết định Phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư
Lượt xem: 70
Tải về 13
216/KH-UBND 10/11/2020 Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng viên chức giữ ngạch hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính; từ nhân viên, cán sự là tương đương lên chuyên viên và tương đương trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020 tỉnh Sơn La.
Lượt xem: 117
Tải về 7
2032/QĐ-UBND 15/09/2020 Quyết định Về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố năm 2020
Lượt xem: 45
Tải về 13
2032/QĐ-UBND 15/09/2020 Quyết định Về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức làm việc tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố năm 2020
Lượt xem: 53
Tải về 5
1234567
Cơ quan ban hành