Cơ quan ban hành
V/v ban hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 cấp độ 1 trên địa bàn
Số ký hiệu văn bản 2235/UBND-VP
Ngày ban hành 25/10/2021
Ngày hiệu lực 25/10/2021
Trích yếu nội dung V/v ban hành các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 cấp độ 1 trên địa bàn
Hình thức văn bản Văn bản chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Thào A Mua
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới