Cơ quan ban hành
Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Văn Kỳ - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng,chống dịch Covid-19 huyện tại cuộc họp ngày 18/10/2021
Số ký hiệu văn bản 123/TB-UBND
Ngày ban hành 18/10/2021
Ngày hiệu lực 18/10/2021
Trích yếu nội dung Thông báo Kết luận của đồng chí Lê Văn Kỳ - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng,chống dịch Covid-19 huyện tại cuộc họp ngày 18/10/2021
Hình thức văn bản Văn bản chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19
Lĩnh vực Lĩnh vực không xác định
Người ký duyệt Ngô Văn Huynh
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới