Cơ quan ban hành
Kế hoạch triển khai cài đặt ứng dụng PC-Covid, khai báo y tế, mã QR của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bắc Yên
Số ký hiệu văn bản 208/KH-UBND
Ngày ban hành 15/10/2021
Ngày hiệu lực 15/10/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai cài đặt ứng dụng PC-Covid, khai báo y tế, mã QR của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bắc Yên
Hình thức văn bản Văn bản chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19
Lĩnh vực CNTT
Người ký duyệt Thào A Mua
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới