Cơ quan ban hành
Nghị quyết ban hành Quy chế tiếp công dân của TTHĐND, đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Số ký hiệu văn bản 27/NQ-TTHĐND
Ngày ban hành 31/08/2021
Ngày hiệu lực 31/08/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết ban hành Quy chế tiếp công dân của TTHĐND, đại biểu HĐND huyện khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Đỗ Văn Xiêm
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới