Cơ quan ban hành
Nghị quyết về điều chỉnh một số Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020, năm 2020 và năm 2021; phân bổ chi tiết một số nguồn vốn ngân sách địa phương còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2021
Số ký hiệu văn bản 29/NQ-HĐND
Ngày ban hành 06/09/2021
Ngày hiệu lực 06/09/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về điều chỉnh một số Nghị quyết của HĐND huyện về kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020, năm 2020 và năm 2021; phân bổ chi tiết một số nguồn vốn ngân sách địa phương còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế - Tài Chính
Người ký duyệt Đỗ Văn Xiêm
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới