Cơ quan ban hành
V/v chấn chỉnh công tác đấu thầu và giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn huyện Bắc Yên
Số ký hiệu văn bản 1797/UBND-TCKH
Ngày ban hành 07/09/2021
Ngày hiệu lực 07/09/2021
Trích yếu nội dung V/v chấn chỉnh công tác đấu thầu và giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn huyện Bắc Yên
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế - Tài Chính
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới