Cơ quan ban hành
V/v thông tin công tác phòng, chống dịch Covid-19 của huyện đến người công dân đang lao động, học tập, sinh sống ở ngoại tỉnh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc V/v thông tin công tác phòng, chống dịch Covid-19 của huyện đến người công dân đang lao động,học tập, sinh sống ở ngoại tỉnh (CV gửi công dân)
Số ký hiệu văn bản 1735/UBND-LĐTBXH
Ngày ban hành 31/08/2021
Ngày hiệu lực 31/08/2021
Trích yếu nội dung V/v thông tin công tác phòng, chống dịch Covid-19 của huyện đến người công dân đang lao động, học tập, sinh sống ở ngoại tỉnh CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc V/v thông tin công tác phòng, chống dịch Covid-19 của huyện đến người công dân đang lao động,học tập, sinh sống ở ngoại tỉnh (CV gửi công dân)
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới