Cơ quan ban hành
Thông báo Lịch kiểm tra công tác Nội vụ đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; UBND các xã, thị trấn năm 2021
Số ký hiệu văn bản 01/TB-TKT
Ngày ban hành 06/09/2021
Ngày hiệu lực 06/09/2021
Trích yếu nội dung Thông báo Lịch kiểm tra công tác Nội vụ đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; UBND các xã, thị trấn năm 2021
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Nguyễn Xuân Hùng
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới