Cơ quan ban hành
Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13
Số ký hiệu văn bản 173/KH-UBND
Ngày ban hành 27/08/2021
Ngày hiệu lực 27/08/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới