Cơ quan ban hành
V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021
Số ký hiệu văn bản 1667/UBND-TCKH
Ngày ban hành 25/08/2021
Ngày hiệu lực 25/08/2021
Trích yếu nội dung V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế - Tài Chính
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới