Cơ quan ban hành
Kế hoạch đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 37-KH/HU
Ngày ban hành 09/08/2021
Ngày hiệu lực 09/08/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn hóa và Thông tin
Người ký duyệt Đỗ Văn Xiêm
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới