Cơ quan ban hành
Quyết định chấp thuận cơ sở lưu trú phục vụ cho các đoàn khách công vụ, người điều khiển phương tiện, người đi cùng phương tiện vận tải hàng hóa và thương nhân được cấp có thẩm quyền cho phép vào huyện
Số ký hiệu văn bản 1128/QDD-UBND
Ngày ban hành 20/08/2021
Ngày hiệu lực 20/08/2021
Trích yếu nội dung Quyết định chấp thuận cơ sở lưu trú phục vụ cho các đoàn khách công vụ, người điều khiển phương tiện, người đi cùng phương tiện vận tải hàng hóa và thương nhân được cấp có thẩm quyền cho phép vào huyện
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới