Cơ quan ban hành
Kế hoạch bảo đảm trật tự An toàn giao thông năm 2021 trên địa bàn
Số ký hiệu văn bản 02/KH-BATGT
Ngày ban hành 20/02/2021
Ngày hiệu lực 20/02/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch bảo đảm trật tự An toàn giao thông năm 2021 trên địa bàn
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Anh ninh - Quốc phòng
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới