Cơ quan ban hành
Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021
Số ký hiệu văn bản 171/KH-UBND
Ngày ban hành 19/08/2021
Ngày hiệu lực 19/08/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Thào A Mua
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới