Cơ quan ban hành
Chỉ thị về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịchCovid-19 trên địa bàn huyện Bắc Yên
Số ký hiệu văn bản 12/CT-UBND
Ngày ban hành 22/08/2021
Ngày hiệu lực 22/08/2021
Trích yếu nội dung Chỉ thị về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịchCovid-19 trên địa bàn huyện Bắc Yên
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới