Cơ quan ban hành
Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020
Số ký hiệu văn bản 16/NQ-HĐND
Ngày ban hành 26/07/2021
Ngày hiệu lực 26/07/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Kinh tế - Tài Chính
Người ký duyệt Đỗ Văn Xiêm
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới