Cơ quan ban hành
Chỉ thị triển khai thi hành lụât cư trú năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, biện pháp thi hành
Số ký hiệu văn bản 11/CT-UBND
Ngày ban hành 05/08/2021
Ngày hiệu lực 05/08/2021
Trích yếu nội dung Chỉ thị triển khai thi hành lụât cư trú năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, biện pháp thi hành
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Tư pháp
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới