Cơ quan ban hành
V/v thực hiện mua sắm từ nguồn kinh phí ủng hộ thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
Số ký hiệu văn bản 1311/UBND-TCKH
Ngày ban hành 16/07/2021
Ngày hiệu lực 16/07/2021
Trích yếu nội dung V/v thực hiện mua sắm từ nguồn kinh phí ủng hộ thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Kinh tế - Tài Chính
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới