Cơ quan ban hành
Nghị quyết về phát triển du lịch huyện Bắc Yên giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 20/NG-HĐND
Ngày ban hành 26/07/2021
Ngày hiệu lực 26/07/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về phát triển du lịch huyện Bắc Yên giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Người ký duyệt Đỗ Văn Xiêm
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới