Cơ quan ban hành
Kế hoạch triển khai Chương trình “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021- 2025” trên địa bàn huyện Bắc Yên
Số ký hiệu văn bản 166/KH-UBND
Ngày ban hành 06/08/2021
Ngày hiệu lực 06/08/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai Chương trình “Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021- 2025” trên địa bàn huyện Bắc Yên
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Anh ninh - Quốc phòng
Người ký duyệt Thào A Mua
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới