Cơ quan ban hành
Nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực huyện Bắc Yên giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 24/NQ-HĐND
Ngày ban hành 26/07/2021
Ngày hiệu lực 26/07/2021
Trích yếu nội dung Nghị quyết về phát triển nguồn nhân lực huyện Bắc Yên giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Đỗ Văn Xiêm
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới