Cơ quan ban hành
Kế hoạch Thực hiện công tác chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội giai đoạn 2021 – 2025
Số ký hiệu văn bản 165/KH-UBND
Ngày ban hành 06/08/2021
Ngày hiệu lực 06/08/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch Thực hiện công tác chuyển hoá địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội giai đoạn 2021 – 2025
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Anh ninh - Quốc phòng
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới