Cơ quan ban hành
Kế hoạch thực hiện Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện đến năm 2030
Số ký hiệu văn bản 148/KH-UBND
Ngày ban hành 29/06/2021
Ngày hiệu lực 29/06/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Chương trình củng cố, phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn huyện đến năm 2030
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Người ký duyệt Thào A Mua
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới