Cơ quan ban hành
V/v rà soát, tổng hợp, báo cáo kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP trên địa bàn bản, xã ĐBKK được phê duyệt tại Quyết định số 861/QĐ-TTg và Quyết định số 433/QĐ-UBDT
Số ký hiệu văn bản 1268/UBND-NV
Ngày ban hành 14/07/2021
Ngày hiệu lực 14/07/2021
Trích yếu nội dung V/v rà soát, tổng hợp, báo cáo kinh phí thực hiện chính sách theo Nghị định số 76/2019/NĐ-CP trên địa bàn bản, xã ĐBKK được phê duyệt tại Quyết định số 861/QĐ-TTg và Quyết định số 433/QĐ-UBDT
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới