Cơ quan ban hành
V/v thực hiện chính sách cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, kinh doanh do đại dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 1400/UBND-VP
Ngày ban hành 27/07/2021
Ngày hiệu lực 27/07/2021
Trích yếu nội dung V/v thực hiện chính sách cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất, kinh doanh do đại dịch Covid-19
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Chế độ chính sách
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới