Cơ quan ban hành
Quyết định phê duyệt kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 902/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/07/2021
Ngày hiệu lực 16/07/2021
Trích yếu nội dung Quyết định phê duyệt kế hoạch phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Anh ninh - Quốc phòng
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới