Cơ quan ban hành
Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Bắc Yên
Số ký hiệu văn bản 162/KH-UBND
Ngày ban hành 27/07/2021
Ngày hiệu lực 27/07/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Bắc Yên
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội
Người ký duyệt Thào A Mua
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới