Cơ quan ban hành
Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện Bắc Yên năm 2021
Số ký hiệu văn bản 163/KH-UBND
Ngày ban hành 29/07/2021
Ngày hiệu lực 29/07/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn huyện Bắc Yên năm 2021
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Anh ninh - Quốc phòng
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới