Cơ quan ban hành
Kế hoạch đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm hàng hóa trước ảnh hưởng xấu của dịch bệnh Covid-19
Số ký hiệu văn bản 151/KH-UBND
Ngày ban hành 30/06/2021
Ngày hiệu lực 30/06/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch đẩy mạnh xúc tiến thương mại, tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm hàng hóa trước ảnh hưởng xấu của dịch bệnh Covid-19
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Nông nghiệp và PTNT
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới