Cơ quan ban hành
Hướng dẫn Hồ sơ, thủ tục, quy trình tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 1384/HD-SNV
Ngày ban hành 28/07/2021
Ngày hiệu lực 28/07/2021
Trích yếu nội dung Hướng dẫn Hồ sơ, thủ tục, quy trình tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Nội vụ
Người ký duyệt Nguyễn Minh Hòa
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới