Cơ quan ban hành
V/v tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
Số ký hiệu văn bản 1467/KH-SVHTT&DL
Ngày ban hành 14/07/2021
Ngày hiệu lực 14/07/2021
Trích yếu nội dung V/v tuyên truyền sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Tổng hợp
Người ký duyệt Trần Tân Phong
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới