Cơ quan ban hành
Chỉ thị của UBND huyện về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Số ký hiệu văn bản 10/CT-UBND
Ngày ban hành 25/07/2021
Ngày hiệu lực 25/07/2021
Trích yếu nội dung Chỉ thị của UBND huyện về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới