Cơ quan ban hành
Thực hiện chính sách BHYT theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Ủy ban Dân tộc
Số ký hiệu văn bản 1173/UBND
Ngày ban hành 30/06/2021
Ngày hiệu lực 30/06/2021
Trích yếu nội dung Thực hiện chính sách BHYT theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Ủy ban Dân tộc
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Y tế
Người ký duyệt Thào A Mua
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới