Cơ quan ban hành
V/v thực hiện đảm bảo sử dụng điện an toàn trong nhân dân
Số ký hiệu văn bản 1116/UBND-KTHT
Ngày ban hành 23/06/2021
Ngày hiệu lực 23/06/2021
Trích yếu nội dung V/v thực hiện đảm bảo sử dụng điện an toàn trong nhân dân
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực Anh ninh - Quốc phòng
Người ký duyệt Lê Văn Kỳ
Tài liệu đính kèm Tải về
Văn bản mới